Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorGazioğlu Rüzgar, Duygu
dc.contributor.authorAltun, Şule
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:44Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:44Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1300-7599
dc.identifier.issn2147-0510
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpFM09EQTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1439
dc.description.abstractModern insan yaşamının yaklaşık % 90'ını kapalı ortamlarda geçirmektedir, bu nedenle iç hava kalitesi günümüzde insan sağlığı ve konforunu etkileyen önemli parametrelerden biri haline gelmiştir. Kapalı ortam havasında, NOx, SOx, COx ve uçucu organik bileşikler başta olmak üzere pek çok kirletici gaz bulunmaktadır. Kirletici gazların yol açtığı baş ağrısı, göz, burun ve boğaz rahatsızlıkları, yorgunluk, cilt problemleri, öksürük ve bulantı gibi etkiler, yaşam kalitesini düşürdüğü gibi, çalışan verimini de olumsuz yönde etkilemektedir. Bu çalışmada, iç hava kirleticileri, iç hava kalitesini etkileyen faktörler ve tekstil malzemelerinin iç hava kalitesine olan etkileri incelenmiştir.en_US
dc.description.abstractPeople spend nearly 90% of their time in closed spaces therefore indoor air quality is an important factor that affects human health and comfort. Indoor air contains a variety of pollutant gases such as NOx, SOx, COx and volatile organic compounds. Pollutants can lead to a number of complaints on people's health and work efficiency. The most common complaints are headache, eye, nose, and throat irritation, fatigue, skin irritation, coughs and nausea. In this study, indoor air pollutants, the factors that affect the indoor air quality and the effect of textile materials on indoor air quality are examined.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofTekstil ve Mühendisen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleTEKSTİL MALZEMELERİ İLE KAPALI ALAN HAVA KALİTESİNİN İYİLEŞTİRİLMESİen_US
dc.title.alternativeIMPROVING INDOOR AIR QUALITY WITH TEXTILE MATERIALSen_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentBTÜ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0001-7597-9936en_US
dc.contributor.institutionauthorGazioğlu Rüzgar, Duygu
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue104en_US
dc.identifier.startpage288en_US
dc.identifier.endpage296en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record