Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorAltuntaş, Seda
dc.contributor.authorKorukluoğlu, Mihriban
dc.contributor.authorAltuntaş, Volkan
dc.date.accessioned2021-03-20T20:30:44Z
dc.date.available2021-03-20T20:30:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2147-5881
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVM01qTTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12885/1434
dc.description.abstractProbiyotikler yeterli miktarda alındıklarında, konakçının sağlığı üzerine olumlu etkileri bulunan, patojen olmayan canlı mikroorganizmalardır. Probiyotik mikroorganizmalar genellikle fermente süt ürünleri veya gıda takviyeleri gibi gıda maddelerinin bileşenleridir. Gıda endüstrisinde, yaygın olarak Laktik Asit Bakterileri (LAB) kullanılmaktadır. Hayvan besleme, yem endüstrisi ve ilaç sanayiinde ise laktik asit bakterilerinin yanı sıra diğer patojen olmayan ve sağlık üzerine olumlu etkileri bulunan mikroorganizmalar da (Sacchromyces boulardii ve Escherichia coli Nissle 1917 ) kullanılır. Bu çalışmada; probiyotik E. coli suşu Nissle 1917'nin kökeni, tıbbi tarihi, mikrobiyolojik ve genetik özellikleri, biyolojik aktiviteleri, güvenirliliği ve toksikolojik yönü ele alınmıştır. Bunlara ek olarak EcN (E.coli Nissle 1917) ile yapılan klinik deneyler de özetlenecektiren_US
dc.description.abstractProbiotics are live microorganisms that confer a health benefit on the host when administered in adequate amounts. Probiotic microorganisms are usually components of foods such as fermented dairy products or food supplements. In the food industry, Lactic Acid Bacteria (LAB) is widely used. In livestock breeding, feed industry and pharmaceutical industry, microorganisms which are non-pathogenic and have positive effects on health (Sacchromyces boulardii, and Escherichia coli Nissle 1917) are used besides the lactic acid bacteria. This review focused on origin, medical history, microbiological and genetic characteristics, biological activity, biosafety and toxicological aspects of probiotic E. coli strain Nissle 1917. Additionally, clinical trials conducted with EcN (Escherichia coli Nissle 1917) will be summarizeden_US
dc.language.isoturen_US
dc.relation.ispartofPamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subject[No Keywords]en_US
dc.titleProbiyotik Escherichia coli Suşu Nissle 1917en_US
dc.title.alternativeProbiotic Escherichia coli Strain Nissle 1917en_US
dc.typearticleen_US
dc.departmentBTÜ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümüen_US
dc.authorid0000-0003-1126-6405en_US
dc.contributor.institutionauthorAltuntaş, Seda
dc.identifier.volume23en_US
dc.identifier.issue7en_US
dc.identifier.startpage933en_US
dc.identifier.endpage940en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record